Parcelforeningen Elmegården er en parcelforening på godt 54.000 m2, fordelt på 133 parceller. 

Elmegården fik i 2005 helårsstatus.